Financiële verwerking

Voor de financiële verwerking van abonnementsgeld is een even degelijk als soepel verloop van het financiële proces binnen het abonnementenbeheer cruciaal. Abonnementenland verzorgt dit traject van begin tot eind. En met grote zorgvuldigheid.

Tussen het moment dat een abonnement wordt afgesloten en het moment dat de abonnementsgelden daadwerkelijk op uw rekening staan, vinden vele handelingen plaats:

  • Aanmeldingen en mutaties worden verwerkt
  • Abonnementen worden gefactureerd
  • Facturen worden verstuurd
  • Traag betalende abonnees worden herinnerd
  • Betalingen worden verwerkt
  • Financiële rapportages worden gemaakt
  • Niet betalende abonnees worden in overleg met de uitgever overgedragen aan Brynhild Incasso
  • Geïnde abonnementsgelden worden overgemaakt naar de uitgever